10 yıllık profesyonel günlük seramik, zanaat seramik, cam ürünleri OEM/ODM fabrikasında faaliyet göstermektedir.
Dil

Sanat ve günlük kullanım seramik sektörünün gelişme beklentisi nedir?

2022/04/19

Dünya seramik pazarının hızlı gelişimi ile Çin'in seramik sektörü yükseliyor ve sanat seramikleri ve günlük kullanım seramiklerinde en büyük ülke haline geldi. Ancak yerli seramik endüstrisinin eşi benzeri görülmemiş refahı ile teknolojik yeniliklerin gerisinde kalması, bağımsız fikri mülkiyet haklarının olmaması, zayıf marka bilinirliği, düşük enerji tüketimi ve yüksek verimlilik gibi sorunlarla karşı karşıyadır. Seramik işletmelerinin ürünlerin kültürel beğenisini geliştirmesi, bağımsız markalar geliştirmesi ve ürün katma değerini geliştirmesi, endüstriyel entegrasyonu güçlendirmesi ve değişikliklere ve zorluklara aktif olarak yanıt vermesi gerekiyor.


Sorgunuzu gönderin

1. Talebin çeşitlendirilmesi ve kişiselleştirilmesi, endüstrinin genel gelişiminin eğilimidir.

Farklı tüketiciler yaş, büyüme ortamı ve kültürel geçmiş açısından büyük farklılıklara sahiptir ve ürünlere olan talepte bariz farklılıklar olmalıdır. Geçmişte yaratıcılığın hakim olduğu sanat seramik endüstrisi ve standart ölçekte üretilen günlük kullanım seramik endüstrisi, özelleştirilmiş üretime dönüşmesi, müşterilerin benzersiz ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verme becerisine sahip olması ve farklı seramik ürünleri yaratması gerekebiliyordu. benzersiz işlevlere, şekillere ve renklere sahip kaliteler.

2. Piyasa ve denetimin ikili baskısı altında seramik endüstrisi, enerji tasarrufu ve çevre koruma yönünde gelişmeye devam etmektedir.

Tüketicilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesiyle birlikte, seramik ürünlerin çevrenin korunmasına, sağlığına ve güvenliğine gösterilen ilgi giderek artmıştır. Tüketiciler artık sadece sanatsal seramiklerin koleksiyonuna ve süs değerine veya günlük kullanım seramiklerinin ekonomisine ve uygulanabilirliğine değil, ürünlerin radyoaktivitesine, malzemesine ve toksisitesine daha fazla dikkat ediyor. Yerli seramik işletmeleri, enerji tasarrufu ve çevre koruma yönünde ürün üretimini sürekli olarak geliştirmek için üretim ekipmanını aktif olarak yükseltmeli ve düşük sıcaklıkta pişirme, pişirme içermeyen ve toksik olmayan organik kaplama teknolojisi dahil çeşitli yeşil teknolojileri keşfetmelidir.

3. Sanat seramikleri: kültürel beğeniyi geliştirir ve ifade taşıyıcılarını zenginleştirir.

Sanat, üç temel unsurdan oluşan organik bir bütündür: malzeme, modelleme, tasarım ve dekorasyon. Maddi ve manevi ikili kültür özelliklerine sahiptir. Çin, yerli sanatsal seramikleri zengin yaratıcı temalarla donatan zengin kültürel mirasa sahiptir. Bir yandan, yerli işletmeler Çin geleneksel kültürünün özelliklerini keşfetmeli, aynı zamanda son yıllarda seramik endüstrisinde "Çin ve Batı kültürlerinin entegrasyonu" ve "gelenek ve Modernitenin kesişimi" gelişme eğilimine uymalı ve gelişmelidir. geleneksel seramik kültürünün miras alınması temelinde seramik ürünlerin kültürel düzeyi ve katma değeri.

4. Günlük seramikler: marka işleyişini güçlendirir ve ürün katma değerini artırır.

Son yıllarda, Çin seramik işletmelerinin uluslararasılaşma sürecinin sürekli hızlanması ve ürün teknolojisi seviyesinin sürekli iyileştirilmesi ile seramik işletmelerinin marka inşaatı giderek daha acil hale geldi. Marka oluşturma yoluyla, seramik işletmeleri, ürünlerin katma değerini ve pazar rekabet gücünü sürekli iyileştirmek için ürün çıktısından marka çıktısına dönüşümü gerçekleştirebilir.

Sorgunuzu gönderin