10 ani de profesionist angajat în ceramică zilnică, ceramică artizanală, fabrica de produse din sticlă OEM/ODM.
Limba

Tendința de dezvoltare a industriei ceramice autohtone

noiembrie 15, 2021

Odată cu dezvoltarea economică și îmbunătățirea nivelului de trai, consumatorii acordă mai multă atenție mărcii și funcției produselor ceramice. Odată cu aplicarea continuă a științei și tehnologiei, produsele se dezvoltă treptat spre personalizare, funcționalizare și diversificare, iar tipurile de produse devin din ce în ce mai abundente.


Trimiteți-vă ancheta

1. Conservarea energiei și protecția mediului au devenit cheia dezvoltării durabile a întreprinderilor

Industria ceramică este o întreprindere cu consum voluntar ridicat. Tendința de dezvoltare a tehnologiei ceramice este să se concentreze pe conservarea energiei și pe protecția mediului, să realizeze o producție mai curată și o producție eficientă și intensivă și să asigure calitatea produsului. În același timp, este, de asemenea, necesar să se consolideze cercetarea și dezvoltarea tehnologiei ecologice ceramice, astfel încât să se minimizeze poluarea mediului, conservarea energiei și utilizarea deșeurilor.

2. Înființarea propriei mărci de construcție a devenit o strategie de dezvoltare pe termen lung a întreprinderii

Industria ceramică din China se confruntă cu un test uriaș. În trecut, industria ceramicii, care obișnuia să acorde atenție vânzărilor și exportului la prețuri mici pentru a obține profit, a fost nevoită să se retragă de pe piață. Unele întreprinderi interne sunt conștiente de importanța efectului mărcii. Prin urmare, îmbunătățirea calității produsului este scopul principal, combinând designul aspectului, materialul și funcția, iar îmbunătățirea valorii adăugate a produsului și a conștientizării mărcii este cerința strategică a dezvoltării pe termen lung.

3. Automatizarea și scalarea au devenit mijloace importante pentru întreprinderi

Odată cu lansarea politicii industriale naționale, a început să ajusteze și să actualizeze structura produsului, iar întreprinderile au început să se orienteze către operațiuni automate, pe scară largă și personalizate. Prin extinderea scarii de producție, introducerea echipamentelor de producție avansate, îmbunătățirea procesului de producție existent, îmbunătățirea efectivă a eficienței producției și reducerea costului forței de muncă din fabrică.


Trimiteți-vă ancheta